Tietoisuus

Elämän tarkoitus (neoplatonistien mukaan)

Tässä kirjoituksessa pohditaan elämän tarkoitusta, kuten sen ymmärsivät alkuperäiset neoplatonistit Antiikin Kreikassa ja neoplanismista vaikutteita saaneet myöhemmät filosofit. Neoplatonismi oli valtavan vaikutusvaltainen filosofia, jonka konsepteja ja vaikutteita on nähtävissä erityisesti islamissa ja kristinuskossa. Neoplatonismin mukaan ihmiselämän tavoite, ihmisenä täydellistyminen ja sen mukanaan tuoma onni, ovat saavutettavissa jo tässä elämässä. Ihmisenä kehittyminen on neoplatonisen filosofian keskeinen tavoite, jonka keskiössä on yhteyden saavuttaminen Ykseyden kanssa.

Tietoisuus Onnellisuus

Todellinen onni

Onnellisuutta ja parempaa elämää tavoitellessamme helposti ajattelemme, että onni on kytköksissä johonkin tulevaisuudessa tapahtuvaan asiaan. Asetamme itsellemme päämääriä, joiden kuvittelemme tuovan mukanaan onnen ja täyttymyksen tunteita. Vanha viisaus kuitenkin sanoo, että onni ei löydy siitä, mitä meillä ei vielä ole, vaan siitä, mitä meillä jo on. Tämä sanonta kätkee opetuksen nykyhetken tärkeyden arvostamisesta, ja sen kautta löytyvästä henkisestä rauhasta.

Tietoisuus Zen

Henkinen herääminen ja valaistuminen

Mitä henkinen herääminen oikein tarkoittaa? Mitä valaistuminen tarkoittaa ja onko se sama asia? Nämä määrittelyä pakenevat konseptit hämmentävät usein henkisyyden polulla taivaltavaa tai sille halajavaa. Koska puhumme ensisijassa kokemuksellisista ilmiöistä, niiden määrittely sanallisesti tuntuu sekä vaikealta että toisaalta hyödyttömältä. Kuitenkin järkemme kaipaa selityksiä tyydyttääkseen inventoinnin tarvettaan. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme Zen-buddhalaisuutta ja sieltä löytyviä konsepteja ja käsitteitä henkisestä heräämisestä ja valaistumisesta.

Tekoäly Älykkyys Tietoisuus

Tekoälyn näkymiä panpsykismin valossa

Tekoälyn tulevaisuuden potentiaalia ja mahdollista vaikutusta ihmisyhteisön tulevaisuuteen pohdittaessa ratkaiseva kysymys on, missä määrin tekoälylle voidaan kehittää ihmismäistä älykkyyttä, joka kykenee ihmisille tyypillisiin kognitiivisiin tehtäviin. Tässä yhteydessä lienee hyvä ensiksi pohdiskella, mitä on ihmisälykkyys, mitä tekemistä tietoisuudella on älykkyyden kanssa ja toisaalta, kuinka panpsykismi tietoisuuden teoriana vaikuttaa tekoälyn kehitysnäkymiin.

Tietoisuus Sukupuoli Tulevaisuus

Maskuliininen ja feminiininen tapa hahmottaa maailmaa

Kuinka maskuliinen ja feminiininen tapa hahmottaa maailmaa eroavat toisistaan? Kuinka voisimme hyödyntää molempia lähestymistapoja tulevaisuuden yhteiskunnassa? Feminiinisyys ja maskuliinisuus edustavat tässä yleismaailmallista naiseuden ja mieheyden ideaa, tapaa hahmottaa ja toisaalta toimia maailmassa. Feminiinisyys ja maskuliinisuus ei välttämättä ole sidottu sukupuoleen, vaan heijastelemme niitä molempia tarpeen mukaan omassa käyttäytymisessä ja ajattelussamme.

Älykkyys Aivot Tietoisuus Innovatiivisuus Luovuus

Älykkyys on kognition ja tietoisuuden yhdistelmä

Älykkyys on kiehtova konsepti, jolla usein pyritään selittämään yksilön pärjäämistä elämässä ja yhteiskunnassa. Kuitenkin merkittävimmät oivallukset tieteen ja taiteen saralla ovat usein tulleet ihmisille, jotka omaavat selittämättömän kyvyn saada ahaa-elämyksiä, eli huutaa Heureka! välähdyksenomaisen oivalluksen iskiessä. Erittäin luovat ja kekseliäät ihmiset ovatkin usein paitsi perinteisillä mittareilla kuten älykkyysosamäärällä mitattuna älykkäitä, myös omaavat innovatiivisuudeksi tai serendipisyydeksi kutsutun mystisen, vaikeasti hahmotettavan ominaisuuden. Olisiko tietoisuudella jotain tekemistä asian kanssa?

Tietoisuus

Onko tietoisuuden tasossa eroja eri maiden välillä?

Tietoisuuden määrää tai tasoa on haastavaa mitata yksilöissä tai ihmisryhmissä sen tarkan määritelmän puuttuessa. Jos voisimme mitata tietoisuutta vaikkapa kansakunnittain, voisimme tutkia sosiologian/psykologian menetelmin, mitkä tekijät yhdistävät korkealla tietoisuuden tasolla olevia kansoja ja minkälaiset yhteiskunnat ja sosiaaliset järjestelmät edistävät tietoisuuden kehitystä. Sopisiko empatia tietoisuuden tason sijaismittariksi?