Tietoisuus zen

Henkinen herääminen ja valaistuminen

Mitä henkinen herääminen oikein tarkoittaa? Mitä valaistuminen tarkoittaa ja onko se sama asia? Nämä määrittelyä pakenevat konseptit hämmentävät usein henkisyyden polulla taivaltavaa tai sille halajavaa. Koska puhumme ensisijassa kokemuksellisista ilmiöistä, niiden määrittely sanallisesti tuntuu sekä vaikealta että toisaalta hyödyttömältä. Kuitenkin järkemme kaipaa selityksiä tyydyttääkseen inventoinnin tarvettaan. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme Zen-buddhalaisuutta ja sieltä löytyviä konsepteja ja käsitteitä valaistumisesta.

Tekoäly älykkyys Tietoisuus

Tekoälyn näkymiä panpsykismin valossa

Tekoälyn tulevaisuuden potentiaalia ja mahdollista vaikutusta ihmisyhteisön tulevaisuuteen pohdittaessa ratkaiseva kysymys on, missä määrin tekoälylle voidaan kehittää ihmismäistä älykkyyttä, joka kykenee ihmisille tyypillisiin kognitiivisiin tehtäviin. Tässä yhteydessä lienee hyvä ensiksi pohdiskella, mitä on ihmisälykkyys, mitä tekemistä tietoisuudella on älykkyyden kanssa ja toisaalta, kuinka panpsykismi tietoisuuden teoriana vaikuttaa tekoälyn kehitysnäkymiin.

Meditaatio Innovatiivisuus Luovuus Koulutus Lapset

Lasten luovuus

George Land ja Beth Jarman kirjoittivat kirjassaan “Breaking Point and Beyond” heidän lapsilla tekemästään luovuustutkimuksesta, jonka mukaan lapset oppivat vähitellen pois luovasta ajattelusta. Lapsille tunnusomaista luovaa ajattelua usein kutsutaan lapsen mieleksi. Leikki ja asioiden yhdistely tulee lapsilta luonnostaan, mutta iän myötä he vähitellen oppivat tästä pois, ja tilalle tulee jäykkä, ulkoapäin annettu ajattelu. Voisiko lasten kasvatusta jotenkin muuttaa luovaa ajattelua säilyttävään suuntaan?

Tietoisuus Sukupuoli Tulevaisuus

Maskuliininen ja feminiininen tapa hahmottaa maailmaa

Kuinka maskuliinen ja feminiininen tapa hahmottaa maailmaa eroavat toisistaan? Kuinka voisimme hyödyntää molempia lähestymistapoja tulevaisuuden yhteiskunnassa? Feminiinisyys ja maskuliinisuus edustavat tässä yleismaailmallista naiseuden ja mieheyden ideaa, tapaa hahmottaa ja toisaalta toimia maailmassa. Feminiinisyys ja maskuliinisuus ei välttämättä ole sidottu sukupuoleen, vaan heijastelemme niitä molempia tarpeen mukaan omassa käyttäytymisessä ja ajattelussamme.

älykkyys Aivot Tietoisuus Innovatiivisuus Luovuus

Älykkyys on kognition ja tietoisuuden yhdistelmä

Älykkyys on kiehtova konsepti, jolla usein pyritään selittämään yksilön pärjäämistä elämässä ja yhteiskunnassa. Kuitenkin merkittävimmät oivallukset tieteen ja taiteen saralla ovat usein tulleet ihmisille, jotka omaavat selittämättömän kyvyn saada ahaa-elämyksiä, eli huutaa Heureka! välähdyksenomaisen oivalluksen iskiessä. Erittäin luovat ja kekseliäät ihmiset ovatkin usein paitsi perinteisillä mittareilla kuten älykkyysosamäärällä mitattuna älykkäitä, myös omaavat innovatiivisuudeksi tai serendipisyydeksi kutsutun mystisen, vaikeasti hahmotettavan ominaisuuden. Olisiko tietoisuudella jotain tekemistä asian kanssa?

Tunteet Mindfulness Mielenterveys

Keinoja vihan tunteen hallintaan

Ihmisten luonnollisesti tavoittelemaa mielentilaa voisi kuvailla kirkkaaksi ja tyyneksi kuin kaunis kesäilta: ajatus juoksee vaivatta, mieli on levossa ja tunnemme olevamme tasapainossa itsemme sekä maailman kanssa. Kaikkea toimintaa, joka vie meitä pois tästä tasapainosta, voidaan pitää meille enemmän tai vähemmän haitallisena. Suuttumus, tai sen hulluuden kanssa flirttaileva isoveli viha, ovat näistä vahvimpia tunteita. Siksi on erityisen hyödyllistä tiedostaa, mistä suuttumus ja viha pohjimmiltaan kumpuavat, ja mitkä käsittelymekanismit auttavat meitä pitämään ne kurissa.

Tietoisuus

Onko tietoisuuden tasossa eroja eri maiden välillä?

Tietoisuuden määrää tai tasoa on haastavaa mitata yksilöissä tai ihmisryhmissä sen tarkan määritelmän puuttuessa. Jos voisimme mitata tietoisuutta vaikkapa kansakunnittain, voisimme tutkia sosiologian/psykologian menetelmin, mitkä tekijät yhdistävät korkealla tietoisuuden tasolla olevia kansoja ja minkälaiset yhteiskunnat ja sosiaaliset järjestelmät edistävät tietoisuuden kehitystä. Sopisiko empatia tietoisuuden tason sijaismittariksi?