Tietoisuuden Arvoitus - Esipuhe

Sisällysluettelo

  1. Osa I: Lähtökohtamme tietoisuuden opiskelulle
  2. Osa II: Tietoisuuden olemus
  3. Osa III: Ympäristö ja luontosuhde
  4. Osa IV: Terveys
  5. Osa V: Mistä tulemme ja mikä on tehnyt meistä meidät
  6. Osa VI: Tietoisuuden evoluutio
  7. Osa VII: Maailman tila ja ihmiskunnan tulevaisuus

Esipuhe

Minulla oli onni törmätä nuorena kirjaan, jossa kerrottiin kuin ohimennen, mikä on elämän tarkoitus. Kirjan mukaan elämän tarkoitus on tietoisuuden lisääminen. Omaan nuoreen ajatteluuni tämä kuulosti järkevältä, vaikkakin en lopulta osannut tehdä tällä tiedolla mitään. Elämäni suunta ei muuttunut, ei edes ajatteluni. Syykin tähän on ennalta arvattava: On mahdotonta arvioida onko asia näin vai ei, ellei tiedä, mistä tietoisuudessa oikein on kyse.

Tämän kirjan pääasiallisena tarkoituksena on siis yrittää pukea selkokielle, mistä tietoisuudessa on kyse. Määrittelyn lisäksi yritän avata avata polkua oman tietoisuutemme tutkimiseen ja kasvattamiseen, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen tietoisuuden tuntemuksen kautta. Lopuksi kirja yrittää hahmotella tai aavistella meille ihmisille tiekarttaa, kuinka maailmasta tehtäisiin aidosti parempi paikka tulemalla tietoisemmiksi itsestämme ja ympäristöstämme.

Tämä kirjoitus on syntynyt omien kokemusteni pohjalta. Suurin osa tässä esiteltävästä materiaalista on enimmäkseen buddhalaisesta traditiosta opiskeltua ja kokemusperäisesti toimivaksi todettua. Lisäksi lähteinä on käytetty sopivia tieteellisiä tutkimuksia, jotka sivuavat käsiteltäviä asioita. Kirjoitus ei kuitenkaan missään nimessä ole tarkoitettu teoreettiseksi pohdiskeluksi, vaan tietoisuuden luonteen mukaisesti vahvasti lukijan itsensä koettavaksi käytännönläheisine ohjeineen. Aihepiiriin perehtymällä minulle on tullut selväksi, että lähes kaikki tieto asiasta on jo pistetty kirjoihin ja kansiin, mutta se muuttuu lukijalle ymmärrykseksi, todelliseksi tiedoksi, vasta omakohtaisen kokemisen kautta. Sillä onhan tietoisuus etupäässä kokemus, ilmiö, joka koskettaa meitä omakohtaisesti joka hetki.